Sterowanie oświetleniem w serwisie samochodowym BMW Cartec Brno

Spółka deweloperska CTP Invest zbudowała i nadal użytkuje park przemysłowy Ponávka Brno, który nieustannie modernizuje z wizją przekazania najemcom oszczędnie i ekologicznie przyjazne budynki. Przyjazna dla panety jest również spółka CarTec Group a.s., która ma cztery oddziały autoryzowanych dealerów BMW, oddział MINI w Ostrawie, BMW Motorrad w Ostrawie, oddział Rolls-Royce Praga i w Brnie serwisy BMW i MINI. Jest to największa grupa sprzedająca BMW, MINI, motocykle Motorrad oraz samochody Rolls-Royce na terenie Republiki Czeskiej. Wspólnie zadecydowali o wykorzystaniu Savee jako najszybszej montowanego sterowania oświetleniem, nieprzerywającego pracy serwisu samochodów BMW i MINI. Oddział w Brnie chciał mieć wgląd w stan oświetlenia i optymalizować koszty utrzymania, dlatego lokalizację odwiedził nasz technik, który przy współpracy z przedstawicielami oddziału zaproponował optymalne rozwiązanie biorące pod uwagę obecną sytuację i wyobrażenia klienta. Przeszkodą nie było także istniejące oświetlenie LED, którego oszczędność zwiększyła się dzięki zastosowaniu Savee.

Po dopracowaniu projektu zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli CarTec, zamontowaliśmy rozwiązanie Savee do biur zarządu, na recepcję, do pomieszczeń dla klientów i do hali serwisowej oraz pomieszczeń magazynowych. W wyniku tego zainstalowano ponad 50 przełączników Savee Power, które włączają poszczególne lampy lub ich grupy oraz trzy luksomierze Savee monitorujące rzeczywisty poziom natężenia światła w hali i na tej podstawie sterujące lampami.

Do ręcznego sterowania oświetleniem oddział używa trzech ekranów dotykowych umieszczonych na recepcji, przy wejściu służbowym pracowników i w górnym piętrze budynku, dzięki temu w razie konieczności są zawsze pod ręką. W hali serwisowej układ opiera się na przemysłowych przyciskach Savee Push Buttons, które stanowią znakomity wybór w wymagających warunkach panujących w hali serwisowej i magazynowej.

Nad każdym elementem Savee czuwają dwie bramy Savee ICUBE Gateway oraz trzecia stanowiąca ich rezerwę, zatem klient może liczyć na bezproblemowe działanie, które w żadnych okolicznościach nie naruszy pracy zakładu. Aby codzienna praca nie była narusza, również podczas montażu, wdrożenie Savee odbyło się w zasadzie jednej nocy. W nocy nasi technicy dodatkowo przeprowadzili kalibrację luksomierzy, aby zmierzone wartości dokładnie odpowiadały faktycznej sytuacji bez jakichkolwiek odchyleń.

W czasie kilku dni udało się dokonać przejścia z obecnego oświetlenia LED na inteligentnie sterowanie bez konieczności przerywania pracy oddziału i bez konieczności wykonywania zmian budowlanych. Rozwiązanie Savee działa ku zadowoleniu kierownictwa oddziału, które zachwala w szczególności redukcję kosztów energii zużywanej na oświetlenie i prosty wgląd we wszelkie elementy oświetlenia. Z drugiej strony pracownicy chwalą sobie łatwe sterowanie i możliwość wyłączenia wszystkich świateł z jednego miejsca. Dzięki temu zapomnieli o codziennym rytuale obchodzenia budynku i kontroli świateł. Funkcja zestawiania grup świateł umożliwia stworzenie grupy wszystkich lamp, którą można po zakończeniu pracy wyłączyć jednym przyciskiem. Ustawienie harmonogramów czasowych i zdarzeń jest dostępne zawsze kiedy ktoś zapomni wyłączyć światła przy wychodzeniu i nie chce, aby świeciły całą noc lub weekend.

Jedna grupa nosi nazwę moduł ECO – w ustawieniu domyślnym świecą tylko niektóre lampy i jest sterowana autonomicznie przez luksomierze, które w przypadku niskiego natężenia światła zapalają resztę lamp. Wszystko zostało podyktowane maksymalną wygodą osób w budynku.

Zadowolenie klienta CarTec Brno wynika z indywidualnego podejścia do jego potrzeb i dostosowania rozwiązania do rzeczywistych wymagań eksploatacyjnych oraz zapisanych ustawień, które zapewniają bezproblemową obsługę z punktu serwisowego BMW i MINI w Brnie.

Umówić spotkanie