icon-box
icon-box
icon-box
icon-box

Savee – financování

Down arrow

Savee – financování

Řešení Savee a celé infrastruktury včetně výměny osvětlení a dílčích služeb je možno řešit s certifikovanými a zaškolenými instalačními partnery formou jednorázového či postupného nákupu řešení (investice, CAPEX) anebo formou služby s pravidelnými platbami (pronájem, OPEX) či kombinací výše uvedeného.

Je také možno řešit víceleté – prodloužené záruky až do výše 10 let, s pravidelnou servisní podporou 24/7/365 a to nejenom za dodaný hardware, ale i software včetně potřebného poplatku za údržbu (1Y maintenace fee).

Vyžádejte si kontakt na konkrétního partnera ve Vašem regionu ZDE

 

Nákup řešení „Savee formou investice“. CAPEX.

Standardní řešení formou nákupu celého řešení – investicí (kombinace elektro materiálu, LED osvětlení, HW, SW, služby). Vše přechází do Vašeho majetku a stává se součástí budovy či areálu (DHIM). Standardní záruky dle platné právní legislativy státu, rozšířené záruky na vyžádání, dohodou. Servisní činnost po dobu záruky / po záruce řešena samostatnou servisní smlouvou.

Vyžádejte si kontakt na konkrétního partnera ve Vašem regionu ZDE

 

Nákup řešení „Savee jako služba“ (IaaS) – provozní financování. OPEX.

V případě, že z nějakého důvodu preferujte řešit úspory, řízení osvětlení či nové osvětlení formou pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních plateb, je zde možnost pořídit si a smluvně ošetřit dodávku řešení (softwarem, hardware, elektronika a související práce) formou předplatného – službou (Infrastruktura jako služba, IaaS). Vše zajistí Savee instalační partner. S ním si dohodnete minimální délku kontraktu, záruky, rozsah servisu (SLA) případně další požadované náležitosti.

Vyžádejte si kontakt na konkrétního partnera ve Vašem regionu ZDE