Výměna a řízení osvětlení ve společnosti Fabory CZ Holding s.r.o.

Společnost Fabory CZ Holding s.r.o. je přední světový specialista na spojovací materiál s více než 70letou tradicí. Firma sídlí v brněnském CTP Parku Šlapanice, kde má také skladovou halu o rozloze větší než 6 800 m2.

Rozlehlou halu osvětlovalo více než 500 zastaralých zářivkových a výbojkových svítidel, což představovalo pro nájemníka vysoké náklady na svícení. Osvětlení také postrádalo jakýkoliv systém řízení, takže se svítilo i tehdy, kdy to nebylo potřeba.

Savee zaručuje, že se nebude svítit zbytečně, a maximalizuje možnou úsporu za svícení.

Fabory oslovilo elektroinstalační firmu Compactive s.r.o. (www.compactive.cz), zda by jim mohla s vysokou spotřebou elektřiny za svícení pomoci. K problému bylo potřeba přistupovat komplexně, takže bylo jasné, že samotná výměna osvětlení nebude tak efektivní. Proto bylo navrženo doplnit moderní LED svítidla ještě o bezdrátový systém řízení osvětlení Savee, který maximalizuje potenciál na šetření elektrickou energií za svícení.

Nová LED svítidla do společnosti Hormen poskytují vyšší světelný tok při násobně nižší spotřebě. Tam kde byla dříve osazena tzv. high bay výkonná svítidla se spotřebou kolem 400 W jsou nyní nainstalovaná svítidla, která při poloviční spotřebě vydají dvojnásobný světelný tok. Došlo tak nejen ke snížení spotřeby elektrické energie, ale také ke zlepšení uživatelského komfortu. Mezi skladovými regály byly demontovány staré a mnohdy již nefunkční zářivky a nahradila je lištová LED svítidla, která účinně osvětlují zboží v regálech a neoslňují skladníky.

Bezdrátové řízení osvětlení Savee poskytlo způsob, jak spolehlivě řídit osvětlení na hale bez nutnosti rozsáhlých rekonstrukcí budovy, tahání kilometrů nové kabeláže a bez zásahu do chodu společnosti. Řídící prvky Savee se nainstalovaly na přívody ke světlům nebo jejich skupinám. Do doby, než bylo vše připraveno se osvětlení chovalo jako doposud – teprve ve chvíli, kdy byl systém připraven a nakonfigurován, se spustilo řízení Savee a veškeré osvětlení na hale se začalo ovládat podle časových plánů, senzorů okolního osvětlení a pohybových čidel.

Se zákazníkem jsme si vyjasnili jeho potřeby a představy, tak aby byl se systémem řízení maximálně spokojený. Díky tomu osvětlení spoléhá na dvě různé varianty – stmívání osvětlení na základě údajů z luxmetrů ve výrobní části haly se světlíky a pohybová čidla v prostorech mezi regály. Systém řízení osvětlení tedy plně reflektuje požadavky na provoz zákazníka. Mezi regály je minimální pohyb, proto nemá smysl světla regulovat, ale raději úplně vypínat a spoléhat na impuls z pohybového čidla, které rozsvítí světla jen po dobu nezbytně nutnou k pohybu skladníků mezi regály. Naopak ve výrobní části je potřeba svítit neustále, ale díky dostatku světlíků se nemusí svítit maximálním výkonem celý den. Úhrn světla pronikajícího světlíky na halu monitorují čidla intenzity osvětlení (luxmetry), na základě jejich dat potom systém Savee posílá příkazy jednotlivým světlům a reguluje jejich intenzitu.

Na celou halu jsme nainstalovali 14 kusů luxmetrů pro co nejoptimálnější a nejrovnoměrnější monitorování úrovně světla na ploše. Samotné stmívání světel provádí 30 prvků Savee DALI Bridge, které v krocích po 10 % regulují jas svítidla v závislosti na okolním osvětlení. O ovládání světel v regálech skladových prostor se starají pohybová čidla v součinnosti se Savee Power Switch prvky, což dává klientovi možnost komplexně řídit osvětlení mezi regály vzdáleně a podle časových plánů, přestože světla řídí jednoduchá pohybová čidla. Pro kancelářskou budovu jsme napojili systém Savee i na EZS, kdy v případě zastřežení objektu dojde k vypnutí všech světel, pokud by vypnutá nebyla. Systém tak eliminuje lidský faktor a dále navyšuje možnou úsporu energie.

Celou infrastrukturu řídícího systému zaštiťuje server Savee. Obrovskou výhodou pro Fabory je, že server nevyžaduje připojení k internetu, a tak nepředstavuje kybernetickou hrozbu pro interní síť společnosti. Savee řešení je tedy maximálně bezpečné a plně odděleno od veškeré síťové infrastruktury klienta. Veškerá bezdrátová komunikace mezi prvky je navíc šifrovaná.

Díky detailním podkladům od klienta Fabory, jsme mohli snadno dopočítat, že se starými zářivkovými svítidly činily náklady pouze za svícení na hale více než 700 000 Kč ročně. Samotný přechod na LED svítidla znamená cca 50 % úsporu, ale chytré řešení pro ovládání světel Savee dokáže přidat ještě dalších v průměru 20 až 30 %. Ve výsledku jsme tak společnosti Fabory pomohli snížit náklady na svícení na 170 000 Kč ročně. Celá investice do řízení má díky tomu návratnost pouhé 2 roky. Navíc pomůže snížit i návratnost investice do svítidel a k tomu prodlužuje jejich životnost.

Benefit pro klienta nepředstavuje však pouze snížení nákladů, ale také delší životnost svítidel, protože nesvítí tak dlouho a nesvítí neustále na svůj maximální výkon, dále také lepší světelný komfort pro zaměstnance a také snížení nákladů na potřebnou údržbu a výměnu světelných zdrojů. To vše jsou výhody, které je potřeba si uvědomit.