Rekonstrukce obchodního centra Olympia Centrum Brno

Savee je řešení pro řízení a automatizaci nejen osvětlení. Intuitivní a jednoduchá softwarová a hardwarová platforma – inteligentní „krabička“ a řídící software komunikující bezdrátově. Zapínání a vypínání nejen světelných okruhů, dynamické změny osvětlení pro světla s technologií DALI, nastavení dle intenzity osvětlení využitím kalibrovaných luxmetrů, použití časových plánů či přednastavených akcí, bezdrátově, bez omezení provozu, nainstalováno přes noc, jednoduše konfigurovatelné a pod kontrolou – to vše je Savee.

Více než 20 let stará budova OC Olympia Centrum Brno prošla modernizací v podobě výměny starých výbojek za moderní LED osvětlení.

V souvislosti s výměnou osvětlení oslovilo obchodní centrum společnost Compactive s.r.o. zabývající se silnoproudými i slaboproudými instalacemi, aby vymyslela optimální řešení pro obchodní centrum s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit dobu zbytečného svícení na minimum. Během několika měsíců došlo k přechodu z výbojek na LED, což samo o sobě znamenalo znatelné úspory za elektrickou energii.

V rámci projektu se instalovalo řízení pro více než 450 svítidel, kterým lze nyní regulovat intenzitu svícení v krocích po 10%.

Management budovy si však uvědomoval, že svícení lze dále optimalizovat a díky tomu maximalizovat velikost úspor a zároveň jít vstříc ekologickému provozu. Díky spokojenosti ze spolupráce se OC Olympia znovu obrátila na společnost Compactive, která nabídla chytré řešení pro automatizované řízení – Savee.

Vedení obchodního centra si slibovalo od implementace automatizovaného řízení osvětlení další zvýšení úspor, prodloužení životnosti svítidel a modernizaci budovy fungující dvě dekády. To vše při co nejmenším dopadu na provoz obchodního centra. Požadavek vyloučil rozsáhlé rekonstrukční práce a upřednostňoval řešení šetrná k budově i nájemníkům v pasážích, včetně ekologického dopadu v podobě úspor a bez nutnosti zbytečně vyhazovat staré vodiče.

Díky bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými prvky Savee, řešení přesně splňuje požadavek na minimalizaci stavebních úprav. Celá instalace řízení spočívala v přidání řídících prvků do stávající elektroinstalační infrastruktury. Před jednotlivá svítidla se zapojily řídící prvky a po budově se rozmístily komunikační brány, které posílají data na lokální server. Vše je tedy velmi jednoduché a zároveň bezpečné bez nutnosti posílat data do cloudu na internetu. Přes velké zarušení prostor nejrůznějšími bezdrátovými signály (Wi-Fi sítě, telefonní signál, dálkové ovládání zámků aut stovek zákazníků a další) funguje síť spolehlivě a bez výpadků, protože komunikuje na jiném principu Wi-Fi (bezplatné pásmo 868 MHz).

V rámci projektu se instalovalo řízení pro více než 450 svítidel, kterým lze nyní regulovat intenzitu svícení v krocích po 10%.

Světla jsou rozdělena do 25 řízených skupin pro vysokou flexibilitu ovládání. Navíc je možné kdykoliv světla mezi skupinami přesouvat. Jedno světlo může také patřit do více skupin zároveň. Řízení může probíhat plně autonomně s regulací svícení podle dat z luxmetrů (senzorů okolního osvětlení), nebo pomocí časových plánů. Výhodou luxmetrů je, že řízení reaguje na skutečnou potřebu svícení v případě špatného počasí nebo na rozdíly mezi ročními obdobími a vždy je dosaženo konzistentní intenzity osvětlení na prodejní ploše.

Díky bezdrátovým prvkům nebylo nutné provádět velké rekonstrukční zásahy a nebylo ani nutné pozastavit provoz. Instalace neměla žádný vliv na jednotlivé nájemce obchodního centra. Řešení je navíc optimalizované přímo na míru potřebám technického manažera OC Olympia Brno, kterému ulehčuje práci a šetří nejen čas ale i značné výdaje. Podařilo se zachovat nejvyšší možnou vnitropodnikovou bezpečnost, na kterou zákazník od začátku kladl důraz, a prokazatelně okamžitě začít šetřit.

Nyní mají správci budovy obchodního centra celou budovu neustále pod kontrolou. Nebylo třeba ani instalovat další software pro správu budovy. Výstupy z řízení osvětlení jsou navázány na systémy třetích stran (v tomto případě SCADA). Dalším krokem může být velice jednoduché rozšíření systému Savee na venkovní rozsáhlé parkoviště, osvětlené reklamní poutače, dětské hříště, apod., další potenciální místa s vysokým odběrem elektrické energie a potenciálem úspor do provozu.

Domluvit schůzku