Rekonstrukce kanceláří společnosti Compactive s.r.o.

2 nejdůležitější premisy chytrého retrofit dovybavujícího řešení přímo z úst zákazníka:

Nezastavit a ani neomezit běžný provoz obchodního centra pro již potřebnou rekonstrukci osvětlení po 15ti letech od stavby.

Nejvyšší možná vnitropodniková bezpečnost chytrého energetického řízení osvětlení budovy a okamžité prokazatelné úspory provozem.

Naše zadání pro vývoj celého retrofit komerčního řešení pro modernizaci a automatizaci stávající budovy s jednoduchou správou a úsporou energie vycházel z požadavků praxe u našich nejvíce zkušených partnerů, kterými jsou facility manažeři, manažeři technického vedení obchodních center, kancelářských budov a průmyslových podniků.

Tito lidé převezmou k dennodennímu operativnímu řízení budovu ve chvíli, kdy je vyprojektována a již postavena. Z různých důvodů mnohdy investičních nebo například z důvodu, že se změnil požadavek při používaní budovy a nebylo použito hned v plánu automatizace či nějaké inteligence.

Mnozí naši zákazníci provozují budovy, které jsou již 5, 10 nebo i více let v provozu a je velmi těžké stávající budovu rekonstruovat bez zastavení a vystěhování.

Zastavení provozu budovy by stálo nemalé prostředky nejen na technickou obnovu, ale hlavně znovu získání nájemníků či renomé oproti zcela novým stavbám, které již obsahují chytré prvky řízení.

Savee ENERGY retrofit komerční řešení nám umožnilo do stávajících budov přinést prvky nejmodernější elektroinstalace jako je nejbezpečnější bezdrátové řízení spínaní a regulace osvětlení na bázi světelných senzorů tedy luxmetrů, časových plánů a možnosti řídit skupiny světel. Další možností je spínání a vypínání téměř jakýchkoliv okruhů elektrických spotřebičů, lokálních klimatizačních jednotek, ventilace pomocí teplotních, vlhkostních a CO2 senzorů, ovládání stínící techniky.

Ono samotné řízení spotřebičů již nese nejen kontrolu nad spotřebiči, ale hlavně úspory v podobě lidmi zapomenutých rozsvícených světel, omylem nevypnuté klimatizace, nebo eliminaci zbytečných stand-by módů desítek či stovek spotřebičů ve firmách. Samotné řízení intenzity osvětlení nese úspory energií, ale také v podobě prodloužení životnosti svítidel.

Nyní mají správci budovy obchodního centra celou budovu neustále pod kontrolou. Nebylo třeba ani instalovat další software pro správu budovy. Výstupy z řízení osvětlení jsou navázány na systémy třetích stran (v tomto případě SCADA). Dalším krokem může být velice jednoduché rozšíření systému Savee na venkovní rozsáhlé parkoviště, osvětlené reklamní poutače, dětské hříště, apod., další potenciální místa s vysokým odběrem elektrické energie a potenciálem úspor do provozu.
Největší devizou pro jakéhokoliv zákazníka, bez nutnosti demontáže či obnovy kabelových rozvodů, a to i v případě nově budovaného řízení osvětlení pomocí DALI rozhraní s možností řízení intenzity osvětlení.

Lze říci, že proces instalace celého řešení Savee ENERGY je proveditelný „přes noc“ nebo za provozu. Rozpojením kabeláže jednotlivých světel, okruhů a zapojením bezdrátově ovládaných krabiček prvků, luxmetrů a následná instalace bezdrátové komunikační IoT brány pro dálkové řízení prvků, spuštění bezpečného interního webserveru pro konfiguraci a uživatelské ovládání.

Změny a úpravy konfigurací vlastními lidmi jsou nejen žádanou vlastností, ale v podstatě nutností vzhledem k neustále a rychle měnícím se potřebám nájemníků & uživatelů komerčních prostor. A samozřejmě změn konfigurace skupin či dosahované intenzity osvětlení.

Jedná se o nejbezpečnější retrofit elektroinstalace stávajících budov s chytrými prvky automatizace a efektivním řízením provozních úspor.

Jednoduchý proces instalace připojením na původní elektroinstalaci bez nutnosti výměny rozvodů osvětlení, a to pomocí dodatečně připojených potřebných prvků Savee Power Switch & Savee DALI Bridge. Řízení světel pomocí protokolu DALI umožňuje digitální řízení intenzity osvětlení, zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel a snadnou úpravu konfigurace při změnách způsobu využívání místností a prostor.

Tím vznikne soubor osvětlení, který nerušeně ovládáte v bezdrátové síti na standardu IoT IQRF, pomocí Savee brány ICUBE Gateway připojené na interní síti LAN. Plánování časových schémat a skupin osvětlení se provede v intuitivní aplikaci serveru Savee ve webovém prohlížeči, který je nejbezpečnější interní variantou řízení osvětlení bez nutnosti cloudu; vzdálené připojení a konfigurování lze provádět pomocí bezpečné šifrované VPN.

Samotné ovládání osvětlení a jejich skupin má uživatel provádět na dodatečně instalovaných bezdrátových tlačítcích nebo pomocí interní aplikace na telefonu, tabletu nebo interní webové stránce.

Automatizované procesy stmívání a spínání osvětlení fungují pomocí bezdrátových luxmetrů na základě intenzity okolního osvětlení.

Díky Savee ENERGY lze stávající komerční budovu proměnit na budovu s chytrou & automatizovanou elektroinstalací bez nutnosti výměny rozvodů; jedná se o rychlou proměnu na chytřejší budovu s vysokou úrovní bezpečnosti a obrovskou přidanou hodnotou.

Domluvit schůzku