Remont centrum handlowego Olympia Centrum Brno

Savee jest rozwiązaniem do sterowania i zautomatyzowania nie tylko oświetlenia. Intuicyjna i prosta platforma sprzętowa i programowa – inteligentne „pudełko” a oprogramowanie sterujące komunikujące bezprzewodowo. Włączanie i wyłącznie nie tylko obwodów świetlnych, dynamiczne zmiany oświetlenia dla lamp z technologią DALI, uruchamianie zależne od intensywności oświetlenia mierzonego kalibrowanymi luksomierzami, zastosowanie harmonogramów czasowych lub zaprogramowanych czynności, bezprzewodowo, bez ograniczenia ruchu, montaż w ciągu jednej nocy, łatwe w konfiguracji i pod kontrolą – to wszystko jest Savee.

Budynek mający ponad 20 lat Centrum Handlowe Olympia Centrum Brno przed kilkoma miesiącami zdecydowało się na remont polegający na wymianie starych świetlówek na nowe lampy LED.

W związku z planowaną wymianą centrum handlowe zwróciło się do firmy Compactive s.r.o. Zajmującej się instalacjami wysokiego i niskiego napięcia, aby wymyśliła optymalne rozwiązanie dla centrum handlowego mające na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej i ograniczenie czasu niepotrzebnego świecenia do minimum. W trakcie kilku miesięcy nastąpiło przejście ze świetlówek na LED, co samo w sobie przyniosło znaczną oszczędność energii elektrycznej.

W ramach projektu zostało zainstalowane rozwiązanie sterujące intensywnością światła w ponad 450 lampach, w których teraz można stopniowo regulować poziom świecenia, co 10 %.

Zarząd budynku był jednak świadomy, że świecenie można dalej optymalizować i dzięki temu zmaksymalizować zakres oszczędności i jednocześnie sprostać wymogom ekologicznej eksploatacji. Dzięki zadowoleniu ze współpracy CH Olympia ponownie zwróciła się do firmy Compactive, która zaoferowała inteligentne rozwiązanie w zakresie zautomatyzowanego sterowania – Savee.

Kierownictwo centrum handlowego oczekiwało od wdrożonego zautomatyzowanego sterowania oświetleniem kolejnego zwiększenia oszczędności, przedłużenia żywotności lamp i modernizacji budynku działającej przez kolejne dwie dekady. To wszystko przy jednoczesnym braku wpływu na działalność centrum handlowego. Wymóg wykluczył większe prace remontowe i nadał pierwszeństwo rozwiązaniom nieingerującym w budynek i najemców na pasażu, mającym ekologiczny efekt w postaci oszczędności i bez konieczności zbytecznego usuwania starych kabli.

Dzięki komunikacji bezprzewodowej pomiędzy poszczególnymi elementami Savee, rozwiązanie dokładnie spełnia wymóg dotyczący minimalizacji prac remontowych. Cały montaż sterowania polegał na dodaniu elementów sterowania do istniejącej infrastruktury elektroinstalacyjnej. Przed poszczególnymi lampami zamontowano elementy sterujące a w budynku rozmieszczono bramki komunikacyjne, które przesyłają dane do lokalnego serwera. Wszystko jest zatem bardzo proste i jednocześnie bezpieczne, bez konieczności przesyłania danych do chmury w internecie. Pomimo dużego zanieczyszczenia przestrzeni różnymi bezprzewodowymi sygnałami (sieci Wi-fi, sygnały telefonów, zdalne sterowanie zamków w samochodach setek klientów i inne) sieć działa bez zarzutów i bez awarii, ponieważ komunikuje się na innych zasadach Wi-fi (bezpłatne pasmo 868 MHz).

W ramach projektu zostało zainstalowane rozwiązanie sterujące intensywnością światła w ponad 450 lampach, w których teraz można stopniowo regulować poziom świecenia, co 10 %.

Oświetlenie zostało podzielone na 25 sterowanych odrębnie grup dla zwiększenia elastyczności sterowania. Dodatkowo można w dowolnym momencie przemieszczać pojedyncze lampy między grupami. Jedna lampa może również należeć do kilku grup jednocześnie. Sterowanie może odbywać się w pełni autonomicznie wraz z regulacją świecenia w zależności od danych z luksomierzy (czujników światła otoczenia) lub na podstawie harmonogramów czasowych. Plusem zastosowania luksomierzy jest reakcja sterowania na rzeczywiste zapotrzebowanie na światło podczas złej pogody lub w różnych porach roku i zawsze pozwala osiągnąć konsystentną intensywność oświetlenia powierzchni sprzedażowej.

Dzięki bezprzewodowym elementom nie było konieczne wykonywanie dużych ingerencji remontowych i nie było nawet potrzeby przerywania ruchu. Instalacja nie miała żadnego wpływu na poszczególnych najemców centrum handlowego. Dodatkowo rozwiązanie jest optymalizowane bezpośrednio na miarę potrzeb managera technicznego CH Olympia Brno, któremu ułatwia pracę i oszczędza nie tylko czas, ale także znaczne wydatki. Udało się zachować najwyższy możliwi zakładowy poziom bezpieczeństwa, na który klient od początku kładł nacisk i przynieść natychmiastowe oszczędności widoczne na rachunkach.

Administratorzy centrum handlowego mają teraz cały budynek pod ciągłą kontrolą. Nie było nawet konieczności montażu innego oprogramowania do zarządzania budynkiem. Wyjścia ze sterowania oświetleniem są powiązane z systemami osób trzecich (w tym przypadku SCADA). Kolejnym krokiem może być bardzo proste rozszerzenie systemu Savee na zewnętrzny duży parking, oświetlenie reklam wielkopowierzchniowych, place zabaw dla dzieci, itp., inne potencjalne miejsca z wysokim poborem energii elektrycznej i potencjałem zaoszczędzenia kosztów eksploatacji.

Oświetlenie zostało podzielone na 25 sterowanych odrębnie grup dla zwiększenia elastyczności sterowania. Dodatkowo można w dowolnym momencie przemieszczać pojedyncze lampy między grupami. Jedna lampa może również należeć do kilku grup jednocześnie. Sterowanie może odbywać się w pełni autonomicznie wraz z regulacją świecenia w zależności od danych z luksomierzy (czujników światła otoczenia) lub na podstawie harmonogramów czasowych. Plusem zastosowania luksomierzy jest reakcja sterowania na rzeczywiste zapotrzebowanie na światło podczas złej pogody lub w różnych porach roku i zawsze pozwala osiągnąć konsystentną intensywność oświetlenia powierzchni sprzedażowej. Dzięki bezprzewodowym elementom nie było konieczne wykonywanie dużych ingerencji remontowych i nie było nawet potrzeby przerywania ruchu. Instalacja nie miała żadnego wpływu na poszczególnych najemców centrum handlowego. Dodatkowo rozwiązanie jest optymalizowane bezpośrednio na miarę potrzeb managera technicznego CH Olympia Brno, któremu ułatwia pracę i oszczędza nie tylko czas, ale także znaczne wydatki. Udało się zachować najwyższy możliwi zakładowy poziom bezpieczeństwa, na który klient od początku kładł nacisk i przynieść natychmiastowe oszczędności widoczne na rachunkach. Administratorzy centrum handlowego mają teraz cały budynek pod ciągłą kontrolą. Nie było nawet konieczności montażu innego oprogramowania do zarządzania budynkiem. Wyjścia ze sterowania oświetleniem są powiązane z systemami osób trzecich (w tym przypadku SCADA). Kolejnym krokiem może być bardzo proste rozszerzenie systemu Savee na zewnętrzny duży parking, oświetlenie reklam wielkopowierzchniowych, place zabaw dla dzieci, itp., inne potencjalne miejsca z wysokim poborem energii elektrycznej i potencjałem zaoszczędzenia kosztów eksploatacji.