Rekonstrukcja biur spółki Compactive s.r.o.

2 najważniejsze przesłanki mądrej modernizacji rozwiązania uzupełniającego wyposażenie bezpośrednio z ust klienta:

Nie zatrzymywać i nie ograniczać codziennego życia centrum handlowego z powodu koniecznej rekonstrukcji oświetlenia po 15. latach od wybudowania.

Nie zatrzymywać i nie ograniczać codziennego życia centrum handlowego z powodu koniecznej rekonstrukcji oświetlenia po 15. latach od wybudowania.

Nasze zadanie dotyczące rozwoju całego modernizacyjnego rozwiązania komercyjnego zmierzającego do modernizacji i automatyzacji istniejących budynków z prostą obsługą i oszczędnością energii opierało się na praktycznych wymogach naszych najbardziej doświadczonych partnerów, do których należą administratorzy budynków, członkowie zarządów technicznych centrów handlowych, budynków biurowych i zakładów przemysłowych.

Te osoby przejmują budynek do codziennej eksploatacji w momencie, w którym jest zaprojektowany i już zbudowany. Z różnych przyczyn, często inwestycyjnych lub przykładowej zmiany wymagań wobec już zbudowanego budynku i braku zastosowania na etapie planów automatyzacji lub dowolnego typu sztucznej inteligencji.

Wielu naszych klientów użytkuje budynki, które mają 5, 10 lub więcej lat i bardzo trudno jest przeprowadzić remont bez zamknięcia i opróżnienia.

Wstrzymanie użytkowania budynku jest kosztowne nie tylko pod względem remontu technicznego, ale również pod względem ponownego pozyskania najemców lub renomy w odróżnieniu od całkowicie nowych budynków, które są już wyposażone w elementy sterowania inteligentnego.

Rozwiązanie komercyjne Savee ENERGY retrofit umożliwia wprowadzenie do istniejących budynków element najnowocześniejszej instalacji elektrycznej, jakim jest najbezpieczniejsze bezprzewodowe sterowanie wyłączaniem i regulacją natężenia światła na bazie czujników świetlnych, czyli luksomierzy, harmonogramów czasowych i możliwości starowania grupą lamp. Pozostałą możliwością jest włączanie i wyłączanie dowolnego obwodu urządzeń elektrycznych, lokalnych jednostek klimatyzacyjnych, wentylacji przy pomocy czujników ciepła, wilgotności i CO2, sterowania przysłonami słonecznymi i zasłonami.

Samo sterowanie urządzeń elektrycznych daje nie tylko możliwość sprawowania kontroli nad urządzeniami, ale głównie oszczędność w postaci wyeliminowania zapomnianych przez ludzi zapalonych świateł, omyłkowo nie wyłączonej klimatyzacji lub eliminacji zbytecznie działających w trybie czuwania dziesiątek, czy setek urządzeń w firmach. Sterowanie intensywnością oświetlenia daje oszczędność energii, ale także przedłużenie żywotności oświetlenia.

Administratorzy centrum handlowego mają teraz cały budynek pod ciągłą kontrolą. Nie było nawet konieczności montażu innego oprogramowania do zarządzania budynkiem. Wyjścia ze sterowania oświetleniem są powiązane z systemami osób trzecich (w tym przypadku SCADA). Kolejnym krokiem może być bardzo proste rozszerzenie systemu Savee na zewnętrzny duży parking, oświetlenie reklam wielkopowierzchniowych, place zabaw dla dzieci, itp., inne potencjalne miejsca z wysokim poborem energii elektrycznej i potencjałem zaoszczędzenia kosztów eksploatacji.

Największym plusem dla każdego klienta, jest brak konieczności demontażu lub remontu przewodów elektrycznych, także w przypadku wprowadzenia nowego typu sterowania oświetleniem przy pomocy panelu użytkownika DALI z możliwością sterowania natężeniem światła.

Można stwierdzić, że proces instalacji całego rozwiązania Savee ENERGY można przeprowadzić „w ciągu jednej nocy“ lub w godzinach otwarcia. Rozdzielenie przewodów poszczególnych lamp, obwodów i podłączenie bezprzewodowo sterowanych skrzynek elementów, luksomierzy a następnie montaż bezprzewodowej bramki komunikacyjnej IoT sterowanych zdalnie elementów, uruchomienie bezpiecznego serwera wewnętrznego do konfiguracji i sterowania przez użytkownika.

Zmiany i dostrajanie konfiguracji przez własnych pracowników są nie tylko pożądaną właściwością, ale w istocie rzeczy są konieczne ze względu na nieustannie i szybko zmieniające się potrzeby najemców i użytkowników pomieszczeń komercyjnych. W tym oczywiście zmian konfiguracji grup lub osiąganego natężenia światła.

Jest to najbezpieczniejsza modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej budynku z elementami inteligentnej automatyzacji i efektywnym zarządzaniem kosztami operacyjnymi.

Prosty proces montażu poprzez podłączenie do pierwotnej instalacji elektrycznej bez konieczności wymiany przewodów zasilających oświetlenie, z wykorzystaniem dodatkowo podłączanych niezbędnych elementów Savee Power Switch & Savee DALI Bridge. Sterowanie oświetleniem przy pomocy protokołu DALI umożliwia elektroniczne sterowanie natężeniem światła, informacje zwrotne o stanie poszczególnych lamp i prostą zmianę konfiguracji w przypadku zmiany sposobu wykorzystania budynku i pomieszczeń.

W ten sposób powstaje układ świateł, którym można w nieprzerwany sposób sterować bezprzewodowo w sieci działającej w standardzie IoT IQRF, przy pomocy bramki Savee ICUBE Gateway podłączonej do wewnętrznej sieci LAN. Planowanie schematów czasowych i grup oświetleniowych dokonywane jest w intuicyjnej aplikacji serwera Savee w przeglądarce internetowej, która jest najbezpieczniejszym wewnętrznym wariantem sterowania oświetleniem bez konieczności stosowania chmury; podłączenie na odległość i konfigurację można wykonać przy pomocy bezpiecznego szyfrowanego VPN.

Użytkownik steruje oświetleniem i jego grupami przy pomocy dodatkowo zainstalowanych przyciskach bezprzewodowych lub wewnętrznej aplikacji na telefon, tablet lub wewnętrznej stronie internetowej.

Zautomatyzowane procesy ściemniania i wyłączania oświetlenia wykorzystują bezprzewodowe luksomierze reagujące na intensywność otaczającego światła.

Dzięki Savee ENERGY można istniejące budynki komercyjne zmieniać w budynki z inteligentną i zautomatyzowaną instalacją elektryczną bez konieczności wymiany przewodów elektrycznych; jest to szybka zmiana na mądrzejszy budynek z wysokim poziomem bezpieczeństwa i dużą wartością dodaną.

Umówić spotkanie