icon-box
icon-box
icon-box
icon-box

Savee – finansowanie

Down arrow

Savee – finansowanie

Rozwiązanie Savee oraz całej infrastruktury, w tym wymianę oświetlenia i poszczególne usługi, można realizować z naszymi certyfikowanymi i przeszkolonymi partnerami instalacyjnymi w postaci jednorazowego lub stopniowego zakupu instalacji (inwestycja, CAPEX), w postaci usługi z regularnymi opłatami (wynajem, OPEX) lub za pomocą kombinacji powyższych sposobów.

Istnieje możliwość uzyskania wieloletniej gwarancji wydłużonej nawet do 10 lat, z regularną obsługą serwisową 24/7/365, obejmującej zarówno dostarczony sprzęt, jak i oprogramowanie, w tym niezbędne opłaty serwisowe (1Y maintenace fee).

Poproś o dane kontaktowe konkretnego partnera w Twoim regionie TUTAJ

 

Zakup rozwiązania „Savee w postaci inwestycji”. CAPEX.

Standardowe rozwiązanie polegające na zakupie całego rozwiązania – inwestycji (kombinacja materiałów elektrycznych, oświetlenia LED, sprzętu, oprogramowania, usług). Wszystko wchodzi w Państwa aktywa i staje się częścią składową budynku lub terenu (aktywa trwałe). Standardowa gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, możliwość indywidualnego poszerzenia gwarancji na podstawie umowy. Czynności serwisowe w ciągu trwania gwarancji / po upływie okresu gwarancji są realizowane na podstawie odrębnej umowy serwisowej.

Poproś o dane kontaktowe konkretnego partnera w Twoim regionie TUTAJ

 

Zakup rozwiązania „Savee jako usługa” (IaaS) – finasowanie operacyjne. OPEX.

W przypadku preferowania realizacji oszczędności, regulacji oświetlenia lub nowego oświetlenia za pomocą regularnych miesięcznych, ćwierćrocznych lub rocznych opłat, istnieje możliwość zakupu i realizacji dostawy rozwiązania (oprogramowania, sprzętu, elektroniki i odpowiednich prac) w postaci abonamentu – usługi (infrastruktura jako usługa, IaaS). Wszystkim się zajmie partner instalacyjny Savee. Z partnerem zostanie uzgodniony minimalny okres trwania umowy, gwarancja, zakres czynności serwisowych (SLA), ewentualnie inne niezbędne aspekty.

Poproś o dane kontaktowe konkretnego partnera w Twoim regionie TUTAJ